A korszerű közigazgatás sikere a jó tisztviselőknek köszönhető

Kormánymegbízott – Szabolcs Szatmár Bereg megye

Legfontosabb feladatának azt tekinti, hogy az általa irányított kormányhivatal magas színvonalú, versenyképes, hatékony, szolgáltató típusú közigazgatási ügyintézést biztosítson a megye állampolgárai és vállalkozásai számára. Román Istvánnal, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottjával beszélgettünk.

− Kormánymegbízotti kinevezését követően ön is a hatékony, szolgáltató típusú közigazgatás mellett érvelt. Mit tapasztalhatnak meg ebből az állampolgárok, illetve milyen visszajelzések érkeznek tőlük?

− Azt gondolom, hogy a kormányhivatalok és a járási hivatalok létrejöttével nagyon komoly szemléletváltás következett be a közigazgatásban. Nem csupán a szervezeti struktúra alakult át, hanem egy újfajta közigazgatási kultúra is meghonosodott, amely immár az ügyfeleket helyezi az előtérbe.

2018 januárjától, az e-Papír bevezetésével az adott ügy elindításának a kezdeményezése Szabolcsban is jóval egyszerűbbé vált az állampolgárok számára. A fejlődésnek szintén fontos állomása volt az, amikor integrált ügyfélszolgálatok jöttek létre a kormányablakokban, azaz nagyon sok ügyet egy helyen lehet intézni. Ezt annak idején úgy fogalmaztuk meg, hogy ne az ügyfél utazzon a különböző hivatalok között, hanem az ügyirat a kormányhivatalon belül.

Nekünk ügyfeleink persze a vállalkozások is, ezért fokozottan odafigyelünk arra, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében letelepedni, beruházni, befektetni szándékozó cégek munkáját maximálisan segítsük. Tehát e tekintetben is együttműködői magatartást folytatunk, és az ügyrendi eljárás során információkkal, tanácsokkal segítjük a vállalkozásokat.

A cégektől és a magánszemélyektől is sok pozitív visszajelzést kapunk, de természetesen, mint minden rendszer, a közigazgatás is továbbfejleszthető, hiszen fejlődni mindig van hová. Szabolcs-Szatmár-Beregben egyébként az elmúlt időszakban két újabb kormányablak nyílt, így számuk jelenleg 26. Emellett hamarosan átadjuk a Kemecsei Járási Hivatal új épületét, így még eggyel nőni fog ez a szám.  Ezzel a lefedettség a megyében optimálissá válik.

A járási hivatalokban működő ügysegédi rendszer is az állampolgárok érdekeit szolgálja. A kollégáim bizonyos időközönként felkeresnek egy-egy önkormányzati hivatalt, és ott helyben nyújtanak lehetőséget arra, hogy az ügyintézés megvalósulhasson.

Ugyancsak a szolgáltatásfejlesztések körébe tartozik, hogy uniós energetikai programok keretében 1,7 milliárd forint értékben újítottunk fel kormányhivatali épületeket. Emellett hazai források is rendelkezésünkre állnak, a közeljövőben történik meg két járási hivatal ünnepélyes alapkőletétele, Fehérgyarmaton és Mátészalkán.

− Elegendő-e a szakképzett munkatárs?

− Magyarország egyik legnagyobb lélekszámú megyéje vagyunk, összesen 13 járási hivatal várja az állampolgárokat, és a megyei kormányhivatalnak kétezernél is több dolgozója van. Az új munkatársak kiválasztásakor odafigyelünk arra, hogy jó szakembereket találjunk. Egyébként erre megvan minden esélyünk, ugyanis a kormányhivatali szférában az elmúlt években átlagosan 30 százalékkal nőttek a bérek, így kollégáim megbecsültsége nem csupán erkölcsi, hanem anyagi értelemben is erősödött.

− Milyen Szabolcs-Szatmár-Bereg megye munkaerőpiaci helyzete?

− E tekintetben a megye mindig is elmaradt az országos átlagtól. 2010-ben Szabolcsban 20 százalék körüli volt a munkanélküliség, ez napjainkra nyolc százalékra csökkent, ami nem csupán a közfoglalkoztatás bevezetéséből ered, hanem új munkahelyek is létesültek. Ha pedig a foglalkoztatottsági rátát nézzük, akkor napjainkban Szabolcs-Szatmár-Bereg, ha kicsivel is, de megelőzi már az észak-magyarországi és a kelet-alföldi régió valamennyi megyéjét. Léteznek olyan térségei a megyének, például Nyírbátor és Nyíregyháza környéke, ahol munkaerőhiánnyal küzdenek a munkáltatók.

A megyei kormányhivatal a vállalkozásokat a már említett szolgáltatói szemlélet mellett foglalkoztatási és képzési programokkal segíti, amihez különféle támogatási formák is kapcsolódnak.

− Ezekben a hetekben, hónapokban milyen feladatokra koncentrál a megyei kormányhivatal?

− Folyamatosan figyeljük az egyes kormányablakok ügyfélterhelését, s ahol szükségessé válik, ott módosítjuk a nyitvatartási rendet. A NAV-val karöltve eddig hat közös ügyfélszolgálatot nyitottunk a járási hivatalokban, ami azt jelenti, hogy a kormányablakban meghatározott időpontokban ügyfélszolgálatot ad a NAV is, és ez igen sok előnnyel jár.

Végezetül pedig kötelességem megemlítenem azt, hogy a megyei közigazgatásban nagyon sok jó szakember dolgozik vezető beosztásban, új szemlélettel, esetenként konstruktív megoldási javaslatokkal, kidolgozott programokkal. Az ő érdemük is a korszerű közigazgatási rendszer sikere.