A kormányhivatal sorra megvalósítja céljait

Csongrád Kormányhivatal

Integrált ügyfélszolgálat, több szakterületen megvalósuló, határon átnyúló együttműködés és a társadalmi szerepvállalás erősítése. Az emberarcú közigazgatás megvalósítását tűzte ki célul a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal. Dr. Róth Márton főispántól kértünk interjút.

– Milyen számadatokkal jellemezhető a vármegye közigazgatása?

– Csongrád-Csanád vármegyében összesen 13 kormányablak működik, ahol az állampolgárok több mint 2500-féle ügykört intézhetnek, kezdeményezhetnek. Tavaly egymilliónál is több ügyfél került kapcsolatba a hivatallal, akik összesen 1 millió 300 ezer ügyet intéztek. Sokan nem tudják, milyen széles portfólióval bír egy kormányhivatal. A kormánytisztviselők például jelen vannak a taxiórák hitelesítésénél, a pollenkoncentráció monitorozásánál, a fogyasztóvédelemben, a gyámügyi eljárásoknál, a madárinfluenza és különböző járványhelyzetek kezelésében, sőt az ERMAH laboratóriumnak köszönhetően a környezeti radioaktivitás mérésekor is szerepet vállalnak. Nem túlzás azt állítani, hogy az állampolgárok nagy része valamilyen úton-módon kapcsolatba kerül a hivatallal. 

   Az ügyintézés sok lakos szemében gyakran nyűgként jelenik meg, de mi azért dolgozunk, hogy a nyilvántartások naprakész vezetésével, a szükséges engedélyek kiadásával, vagy ha kell, hatósági eljárások útján biztosítsuk azokat a feltételeket, amelyek könnyebbé és biztonságosabbá teszik az állampolgárok életét. 

   Ahhoz, hogy ez a gyakorlatban is megvalósulhasson, a munkatársak szakmai tudásának fejlesztése mellett a kormányhivatal egyéb hasznos ismeretek megszerzésére, illetve készségek fejlesztésére is lehetőséget biztosít belső képzések és tréningek szervezésével. Ennek megfelelően az elmúlt hetekben elsősegélynyújtó tanfolyamon vehettek részt az arra jelentkező kollégák. Emellett a kormánytisztviselők jelnyelvi oktatásban is részesültek, amellyel nemcsak saját kompetenciáikat, hanem az ügyfélfogadás minőségét is fejleszteni tudták. A kollégák részére havonta pro domo közéleti előadássorozatot szervez a hivatal, ahol sikeres sportolókkal vagy példának okáért a korábbi római konzullal találkozhattak, nemrégiben pedig a HUNOR mentőcsapat Csongrád-Csanád vármegyei tagjai számoltak be a törökországi földrengés mentési munkálatairól. 

– Milyenek a lakossági visszajelzések?

– A jól képzett szakembereknek köszönhető, hogy a legutóbbi ügyfélelégedettségi mérésen a válaszadó ügyfelek 1-től 5-ig terjedő skálán átlagosan 4,91-es pontszámmal értékelték a kormánytisztviselő kollégák udvariasságát, segítőkészségét, munkáját és szakértelmét, valamint az ügyintézés gyorsaságát. Az ügyfelek elégedettségét tartottuk szem előtt akkor is, amikor a nehéz gazdasági helyzet ellenére sem zártunk be télen egyetlen kormányablakot sem, ehelyett inkább a további fejlesztés mellett tettük le a garast. Ennek eredményeként nyílt meg 2023 márciusában a 150 millió forintos, saját forrásból megvalósított új kormányablak a szegedi Kereskedő közben, ahol tíz új munkaállomás fogadja a lakosokat. A fejlesztésnek köszönhetően a kormányablakos ügyintézés mellett családtámogatási és társadalombiztosítási, valamint földhivatali ügyfélszolgálat is várja az állampolgárokat ezen a helyszínen. 

   De komoly hangsúlyt fektetünk arra is, hogy a kormányhivatal társadalmi szerepvállalása révén hozzájáruljunk ahhoz, hogy mind a környezet-, mind a fogyasztóvédelem területén tudatosabb állampolgárokat neveljünk. A vármegye nagyobb fesztiváljaira rendszeresen kitelepül a kormányhivatal: nemcsak a kormányablakbusz érhető el a Szegedi Ifjúsági Napokon, a Körös Toroki Napokon, illetve az Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazdasági Napokon, hanem a fogyasztóvédelem is felhívja a fiatalok figyelmét az őket érintő kérdésekre, és a környezetvédelem is komoly hangsúlyt kap. Együttműködünk a szentesi Koszta József Múzeummal és a szegedi Móra Ferenc Múzeummal is, amelynek köszönhetően a szegedi Rákóczi téri főépület aulájában legutóbb régészeti kiállítás volt elérhető, most pedig három kínai agyagkatona szobra tekinthető meg. Emellett a kormánytisztviselők csatlakoztak a Te Szedd! mozgalomhoz is, ahol idén összesen 379 zsák illegális hulladéktól szabadították meg a vármegyét. Rendszeresen szervezünk lakossági elektronikai hulladékgyűjtést, amikor a lakosok ingyen adhatják le a fölöslegessé vált vagy működésképtelen elektronikus eszközeiket. Évente öt alkalommal szervezett véradáson is részt vesznek a kormánytisztviselők, ezzel a közfeladatot ellátó szervek közül élen állunk. Kiemelendő a Szegedi Áldozatsegítő Központtal kötött együttműködési megállapodás, amelynek köszönhetően a vármegyeszékhelyen a kormányhivatal egy munkatársa állandóan jelen van az áldozatsegítő központban, így a sértettek egy hatósági eljárásban azonnali pénzügyi segélyhez juthatnak.

   Érdemes megemlíteni, hogy munkatársaim rendhagyó osztályfőnöki órákat is tartanak a vármegyében, ahol játékos keretek között ismertetik meg a diákokkal azokat az ügytípusokat, amelyeket a kormányhivatalban el tudnak intézni. A Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal saját hatáskörében döntött arról is, hogy az emelt szintű érettségi vizsgák során közreműködő tanárok díjazását megemeli, így feladattól függően 25-100%-kal magasabb díjat kaphattak a vizsgáztató pedagógusok. Egyre több fronton működünk együtt a Szegedi Tudományegyetemmel, így nemcsak bemutató előadásokat tartanak a kormánytisztviselők, hanem gyakornoki helyeket is biztosítunk a hallgatók számára. 

– Az Ön által vezetett „csapat” konstansnak mondható?

– A szakképzett munkaerő megtartása nem egyszerű feladat. Ahogy Magyarország Kormánya, úgy a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal is elkötelezett a családok támogatása mellett. Célunk, hogy igazi családbarát munkahellyé váljunk, így a jogszabály által biztosított lehetőségeken túl rugalmas munkarenddel próbáljuk megteremteni a család és a munka egyensúlyát, valamint gyermekvállalás esetén szimbolikus ajándékként babatakarót is kapnak munkatársaink. Emellett a nyáron komoly bérfejlesztés zajlott a szervezeten belül, amelynek köszönhetően a megyei átlagkeresetet meghaladó fizetést kaphatnak a kormánytisztviselők. Ez a kormány által nyújtott támogatásnak és a kormányhivatal megfontolt gazdálkodásának is köszönhető. 

– Az imént elhangzottak elmondhatók a vármegyét illetően is?

– A vármegye gazdasága is komoly támogatást kapott az elmúlt időszakban. 2023 tavaszán indult el a TOP Plusz program keretei között egy mintegy kétmilliárd forintos foglalkoztatási pályázat. A Csongrád-Csanád Vármegyei Önkormányzat és a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal a korábban megvalósított TOP-projektek kedvező tapasztalatait felhasználva azt a célt tűzte ki, hogy a vármegye két kiemelt célcsoportja – az inaktív személyek, valamint a gyedről, gyesről, gyetről visszatérve munkát vállalni szándékozók és a gyermeküket egyedül nevelő álláskeresők – számára segítséget nyújtson az elhelyezkedési nehézségek leküzdésében, hozzájárulva ezzel a vármegye foglalkoztatási helyzetének javításához. Valamint azt is érdemes megemlíteni, hogy 2023-ban 157,5 millió forintos keretösszeg jutott Csongrád-Csanádban a diákok nyári munkájának támogatására, így a térségben több mint ezer fő munkabérét támogatja az állam. A támogatásokat önkormányzatok és a nyáron megnövekedő munkaerőigény kielégítésére a mezőgazdaságban, turizmusban, vendéglátásban működő vállalkozások igényelhették. 

– S mi a helyzet, ha kitekintünk a határokon túlra?

– A kormányhivatal Csongrád-Csanád Vármegye földrajzi elhelyezkedéséből adódóan aktívan részt vesz a szomszédos országokkal, Szerbiával és Romániával épített kapcsolatok ápolásában, és több szinten is együttműködést alakított ki különböző társhatóságokkal. 2013. június 6-án született egy azóta is remekül működő fogyasztóvédelmi együttműködés az akkori Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság és a Szerbiai Fogyasztók Központja között, ehhez anno a Csongrád Megyei Kormányhivatal is csatlakozott. Tartottunk közös közúti ellenőrzéseket a román közlekedési hatósággal, és kiemelendő az is, hogy a környezetvédelmi laboratórium hosszú ideje résztvevője a magyar–szerb határvízi együttműködésnek. Emellett egy ROHU-pályázatnak köszönhetően olyan laboreszközöket is beszerzünk, amellyel a várandós anyukák toxoplazma-vizsgálatát el tudja végezni a kormányhivatal. 

   Amire viszont a legbüszkébbek lehetünk, hogy folyamatosan kutatjuk azokat az innovatív megoldásokat, amelyekkel megvalósítható az emberarcú közigazgatás. Az ügytípusokat egy ablak alá vonó integrált ügyfélszolgálat és a Mobilizált Kormányablak Ügyfélszolgálat, közismertebb nevén a kormányablakbusz is ebből a vármegyéből indult, amellyel az ügysegédi rendszert kiváltva a kisebb lakosságszámú településeken élő ügyfelek is helyben tudják ügyeiket intézni. A sorba beilleszthető a Szegedi Vadasparkkal kötött együttműködési megállapodás is, amelynek köszönhetően az élelmiszerláncból kivont, emberi fogyasztásra nem engedélyezhető zöldségek és gyümölcsök megsemmisítését a vadaspark lakói végzik. A közös munkának köszönhetően évente több mint 20 tonna zöldség és gyümölcs kerül így a vadasparkba, amellyel az intézmény több millió forintot takaríthat meg. 

   „Az államot közel kell hozni az állampolgárokhoz, a közigazgatásnak »emberarcúvá« kell válnia.” – vallotta Magyary Zoltán, a közigazgatás tudományának nemzetközi hírű művelője.

   Mi, itt a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatalban továbbra is ezért dolgozunk.