A kormány gazdasági akcióterve Csongrád-Csanád megyét is érinti

Csongrád-Csanád


A Dél-Alföldi régió gazdaságának dinamikus fejlődési pályára állításának érdekében, a lehető legszélesebb együttműködés megteremtéséhez a kormány létrehozta a Dél-alföldi Gazdaságfejlesztési Zónát, amelynek élére, komplex fejlesztéséért felelős kormánybiztosnak szeptember elején Nemesi Pált nevezték ki. Tőle kértünk interjút.

‒ Önt a múlt hónapban nevezték ki a Dél-alföldi Gazdaságfejlesztési Zóna kormánybiztosává. Milyen céllal jött létre az említett munkacsoport?

‒ Az egészségügyi vészhelyzet erőteljesen visszavetette a gazdaságot is. Még a Csongrád-Csanád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnökeként azonnal elkezdtük a megyei vállalkozásokkal együttműködve a munkát, mert a pandémia után a gazdasági vészhelyzetet kellett elkerülni. Utólag is úgy ítélem meg, sikeres volt a munka, a helyi vállalkozásokkal nagyon gyorsan hatékony együttműködést tudtunk kiépíteni. Az Európai Unió következő, 2021‒2027-es költségvetési ciklusa nagy lehetőség a Dél-Alföldi Gazdasági Zónának is. Első lépésként kidolgoztunk egy rövidtávú gazdaságélénkítési tervet, amelynek célja az egészségügyi vészhelyzet miatt megtorpant gazdaság gyors újraindítása. Itt előtérbe kerülnek a már meglévő, úgynevezett azonnal indítható projektek, amelyeknek van üzleti, beruházási és kiviteli terve, valamint építési engedélye. A komplex gazdaságfejlesztési tervet hamarosan bemutatjuk, amelyben már szerepelnek az úgynevezett félkész projektek, az elméleti projektek és az ernyőprojektek is. 

‒ A 2030-ig tartó gazdaságfejlesztési stratégia megalapozásában mi a szerepe a Szegedi Tudományegyetemnek?

‒ A legszélesebb együttműködésre törekeszem a munkám során.  A gazdasági kooperációban érintett, illetve a Gazdaságfejlesztési Zónában megvalósuló fejlesztésekhez csatlakozó régiók állami, önkormányzati és gazdasági szereplőivel közösen dolgozunk, az egyes tervek és koncepciók véleményezése körében a Szegedi Tudományegyetemmel, de valamennyi, a fejlesztésekkel érintett állami, önkormányzati és civil szervezettel is együttműködöm a jövőben. A Szegedi Tudományegyetem koordinálásával három munkacsoportban ‒ versenyképesség munkacsoport, határon átívelő társadalmi kohézió munkacsoport, klímabarát, erőforrás-hatékony környezeti fejlesztések munkacsoport ‒ dolgozzuk ki a Dél-alföldi Gazdaságfejlesztési Zóna 2030-ig tartó gazdaságfejlesztési stratégiáját és gazdaságélénkítési tervét.

‒ Munkájukban hogyan tudja kamatoztatni a korábbi iparkamara elnöki tapasztalatait? Miben számíthat a Csongrád-Csanád megyei vállalkozókra?

‒ Szeretném kihangsúlyozni, hogy a Dél-alföldi Gazdaságfejlesztési Zóna komplex kormánybiztosaként nem csupán Csongrád-Csanád megye gazdaságfejlesztése a célom. Bács-Kiskun megye, Békés megye is a Zónába tartozik, sőt a jövőben kiemelten dolgozom a határon átnyúló gazdasági együttműködések sikeréért is. A Dél-alföldi Gazdaságfejlesztési Zóna megyénként is rendkívül változatos. Komplex gazdasági zónában komplex megoldásokra van szükség. Az eltérő fejlettségű területek vonatkozásában különös figyelmet fordítunk arra, hogy a nagymértékű fejlesztések abba a régióba érkezzenek, ahol a legnagyobb szükség van rá. Nem csak a gazdasági szereplőknek, de az itt élő polgároknak is ismerniük kell a céljainkat, mert véleményem szerint a mai világban a sikeres gazdaságfejlesztés mellett kiemelten figyelni kell a társadalmasításra is. A polgároknak tudniuk és érezniük kell a gazdaságfejlesztések jótékony hatásait. 

‒ Hogyan növelhető a Zóna gazdasági versenyképessége?

‒ A lehető leghosszabb értékláncokat kell kialakítani a Dél-alföldi Gazdasági Zónában, valamint a helyenként hiányosságokat tartalmazó, jelenleg is meglévő értékláncokat teljessé kell tenni. A technológiai eszközök és az egyes tevékenységek összessége révén, a digitalizáció adta lehetőségek kiaknázásával magas szintre kell emelni a folyamatok átláthatóságát, és új szintre kell emelni a vállalkozói értékteremtést. Fontos, hogy büszkék legyünk az elvégzett munka eredményeire, és hirdessük a világban: a Dél-alföldi régióban jó élni, itt az emberekben van kurázsi, van erő, van szakértelem, s van nyitottság az innovatív megoldások irányába.