A jövő felé nyitott az egri főiskola

Egri főiskola

Az immár 250 éves múltra visszatekintő Eszterházy Károly Főiskola a hagyományokhoz kötődő, ugyanakkor a jövő felé nyitott, minőségi oktatási és kutatási munkát végző intézmény. „Soha semmi sem szerezhetett volna lelkemnek nagyobb örömöt ennél” – írta róla névadója, gróf Eszterházy Károly.

Az Eszterházy Károly Főiskola főépülete nemrég nagy átalakításon esett át, amiért 2013-ban megkapta az Építőipari Nívódíjat a „Műemlékhelyreállítás, rehabilitáció” kategóriában.

– Célunk a gazdag kínálatú, folyamatosan magas színvonalú, rugalmas és átjárható képzés biztosítása, törekedve arra, hogy tanulmányaik befejezését követően hallgatóink biztos munkaerő-piaci kompetenciákkal rendelkezzenek – fogalmazta meg dr. Liptai Kálmán rektor, aki arról is beszámolt, hogy az intézményfejlesztési terv részeként sikeresen pályáztak az Alkalmazott Tudományok Főiskolája címre. Az EKF tanszékei és intézetei szaktudományonként alap- és alkalmazott kutatásokat folytatnak, és szeretnék növelni a K+F+I súlyát alaptevékenységeikben. Elsősorban az élelmiszer- és a természettudományi alkalmazott kutatásokat, az ezekkel kapcsolatos technológiatranszfer hatékonyságát preferálják; a tágan értelmezett pedagógus- és tanárképzéssel, illetve a neveléstudománnyal kapcsolatos alkalmazott kutatások egyik központjává kívánnak válni. Az intézmény céljai között szerepel, hogy célzott alapkutatásokat és bővülő gazdasági kapcsolatrendszerre épülő alkalmazott kutatásokat is folytasson. Ugyancsak kiemelt cél, hogy a történelem- és a neveléstudományi doktori iskolákkal, a tanárképzéssel, a digitális taneszközkutatással, az élelmiszertudománnyal, a megújuló energiákkal és a regionális gazdasági kérdésekkel kapcsolatos kutatási tevékenysége továbbra is nemzetközi kapcsolatrendszerrel bíró, nemzetközi szintű és jelentőségű maradjon.

egri-foiskola-1

Az egri főiskolán nemcsak a kiváló tanulási és kutatási lehetőségek, hanem az ösztöndíjrendszer miatt is érdemes tanulni. Az objektív szempontokon alapuló rendszer több tízezer forintos havi tanulmányi ösztöndíjat jelenthet a jó teljesítményt nyújtó hallgatóknak. A legjobb tanulmányi teljesítményét nyújtó hallgatók minden alapszakon 100 ezer forintos havi tanulmányi ösztöndíjban részesülnek. A sport, illetve a tudományos ösztöndíj mellett említette az intézmény vezetője az Alumni Ösztöndíjat, az országban egyedülálló Arany János Tehetséggondozó Program folytatását a felsőoktatásban, illetve a szociális alapon nyújtott támogatásokat.