A hit és a szeretet értékeire tanítják a fiatalokat


A Szombathelyi Egyházmegye hazánk kiemelkedően vallásos vidékei közé tartozik, a területén élők több mint kétharmada vallotta magát római katolikusnak. Egyes felmérések szerint Szombathely Magyarország legboldogabb városa. Székely Jánost, az egyházmegye püspökét az ezzel járó örömről és felelősségről, az egyházmegyei munkáról kérdeztünk.

– Melyek voltak az utóbbi hónapok legfontosabb eseményei a Szombathelyi Egyházmegyében?

– Tavaly az egyházmegye átvette a körmendi Kölcsey utcai iskolát, melynek új neve Boldog Batthyány László Katolikus Általános Iskola lett, valamint a Szentgotthárdi Integrált Általános Iskola és Gimnázium egy részét Szent Gotthárd Általános Iskola és Gimnázium néven. A pornóapáti óvodát, amely Boldog Brenner János Óvoda tagintézményként működik tovább, szintén átvettük, és egy sárvári óvodát mi működtetünk tovább Szent Piroska Óvodaként. Az átvételt mindegyik esetben a szülők túlnyomó többsége kérte, és az átvétel óta az intézményekben érezhető jó hangulat visszaigazolja a szülői döntések helyességét. Idén elindítottuk az egyik körmendi óvoda átvételét, és megalapítottuk a Boldog Salkaházi Sára Technikumot, melyben óvodapedagógusok, kisgyermekgondozók és ápolók képzése indul el szeptembertől. Az egyházi oktatási intézmények lehetővé teszik, hogy a gyermekeknek és a fiataloknak olyan értékeket adjunk át, melyek egész életükben meghatározóak lehetnek. Ősztől minden egyházi iskolánkban elindítjuk a Családi Életre Nevelés tantárgyat, amely a család értékével, a párbeszéd művészetével, a jellegzetes férfi és női magatartásformákkal ismerteti meg a fiatalokat.

   Sokfajta úton, módon igyekszünk átadni a hit és a szeretet értékeit a fiatalok számára. Törekszünk arra, hogy a hittanórák jó része „lelki óra” legyen, ahol a hitoktató körbeülteti a gyerekeket, együtt imádkoznak, beszélgetnek, és bármilyen kérdést fel lehet tenni. Minden bérmálkozót meghívunk a bérmálás előtt egy háromnapos lelkigyakorlatra. Elindítottuk a „Szentek nyomában” elnevezésű évenkénti ifjúsági zarándoklatot. 

– A pünkösd ünnepe, gondolatisága adta az ösztönzést, hogy fesztivált hívjanak életre?

– A Lélek Fesztivál célja olyan élményt adni fiataloknak és felnőtteknek, amely az egyház történetét elindító pünkösdi lélekáradáshoz hasonló. A modern hangvételű dalok, a hiteles emberek tanúságtételei, a találkozó örömteli pillanatai, a közös ima és a Szentmise átélése mind-mind olyan élmények, amelyeken keresztül Isten beléphet egy-egy ember életébe. A Lélek Fesztivált szeretnénk ezentúl évenként megtartani. A fesztivál ökumenikusan nyitott, a fellépők között több nem katolikus zenekar és tanúságtevő is van. A regisztrált jelentkezők száma már meghaladta a 600 főt. Szeretettel várunk mindenkit, aki vágyik egy örömteli közösségi ünnepre, lélekáradásra, hitének megerősítésére, közös Isten-dicsőítésre.

– Május közepén az európai püspöki konferenciák egyik bizottsága, a Justitia et Pax, az igazságosság és béke testület érkezett Szombathelyre. Milyen eredményekkel zárult a konferencia?

– A konferencia csaknem 30 európai ország képviselőit látta vendégül. Vendégeinkre nagy hatással volt a Hungary Helps program, a magyar családtámogatási rendszer megismerése, a Szombathelyi Annunciáta Ház, az ott befogadott ukrajnai, afrikai és ázsiai menekültek beszámolója, a Boldog Brenner János vértanú testvérével, Brenner József atyával való találkozás, a romák helyzetének megismerése.

   A konferencia közös nyilatkozatot fogadott el az ukrajnai háború kapcsán arról, amit a kereszténység, az egyház tehet a háború borzalmainak megállításáért, a sebek gyógyításáért, a menekültekért. A nyilatkozat egyik alapgondolata, hogy „a béke az igazságosság gyümölcse”. Valódi és tartós béke csak akkor lesz a Földön, ha megvalósul egy igazságosabb világ, ha megszűnik a kiáltó ellentét az éhező százmilliók szenvedése és a dúsgazdagok közönyös, pazarló élete között, ha tiszteletben tartják majd minden nemzet és etnikai kisebbség jogát az anyanyelve és kultúrája megőrzésére, ápolására.

– Az egyházmegye területén élők több mint kétharmada, 77,5 százalékuk vallotta magát római katolikusnak. Ez örömet és egyben óriási felelősséget is jelent?

– A Szombathelyi Egyházmegye Magyarország egyik legvallásosabb vidéke. Ez ajándék és egyben feladat is. Öröm látni a sok elevenen élő hagyományt, az emberek belső tartását, öröm érezni az egészséges gondolkodásmódot, a segítőkészséget. Igen gyakran Szombathelyt hozzák ki a felmérések Magyarország legboldogabb városaként. Ugyanakkor mindez felelősséget is jelent. Meg kell próbálnunk megőrizni azt a kincset, amit az előző nemzedékek felépítettek, meg kell próbálnunk építeni ezekre a jó és szilárd alapokra. Minden erőmmel azon vagyok, hogy ennek a feladatnak megfeleljek.