A Dunaszentgyörgyi-láperdő, a Brinyó

A Brinyó

Dunaszentgyörgy és Paks között, a mai folyótól nyugatra, a több száz éve elhagyott mederben a Duna szabályozása során a visszavonuló nedves élőhelyek maradványa a láperdő. A 200 évvel ezelőtti állapotokat nehéz lenne visszaállítani. Ezért 2012. március elsején természetvédelmi területté nyilvánították a láperdőt. A Duna-síkság Sárköz kistájhoz tartozó, valamikori meder mára feltöltődött foltja, 332 hektáros ártér került országos védettség alá. Az intézkedés célja a Duna-völgy eltűnőben lévő tájképi értékeinek megvédése, természetközeli állapotának megtartása, valamint növénytársulásainak és a hozzájuk kapcsolódó állatközösségek megőrzése.

A területet láperdők, puhafaliget-erdők, láprétek, mocsárrétek, vizes kaszáló mozaikok, nádasok és bokorfüzesek alkotják. Közöttük fellelhető az éger, a tölgyfa és a ritkaságszámba menő szürke nyár, valamint az öreg botoló füzesek. A terület nagyon sok védett állatnak és növényfajnak élőhelye.

1999 óta 17 védett növényfajt regisztráltak (például békaliliomot, tőzegpáfrányt, nyári tőzikét, kisfészkű aszatot, gyíkpohárt, konkolyt, mocsári ledneket), de 14 kiemelt figyelmet érdemlő fajra is bukkantak. A Duna-völgy természetes vegetációja mára jelentősen megritkult, de az őshonos növényzet természetes, illetve természetközeli maradványa megőrizte a Duna-völgyre jellemző állapotot.

A területnek jelentős a rovarvilága is. A kétéltűek közül megtalálható a dunai tarajos gőte, a barna ásóbéka, a mocsári béka és a zöld varangy, a hüllők közül pedig a rézsikló, a mocsári teknős, valamint a fürge és a zöld gyík. Fokozottan védett madárfajok a kerecsensólyom, a réti sas, a haris és a fekete gólya. Itt a legtöbb nagy nedvességigényű faj megtalálja életfeltételeit, mint például a nagy tűzlepke és a réti tücsökmadár. A Brinyóban, ahogyan a léperdőt a helyiek nevezik, nagyobb vadak is megtalálhatók: szarvas, őz és vaddisznó, valamint a rejtőzködő életmódot folyató aranysakál (nádi farkas). A területen erdő-, legelő- és vadgazdálkodás folyik, szolgálva a természeti értékek megőrzését.

A láperdő továbbra is látogatható, de a földútról gépkocsival, motorral, lóval letérni nem szabad.

A láperdő a hatodik természetvédelmi terület Tolna megyében.

Forrás: részben (Duna Szigetek: Jó hír)

Sólya Veronika